putdoktorantice@gmail.com

Tag

studentice
Pripremanje i objavljivanje naučnih radova predstavlja značajan izazov za student(ic)e trećeg ciklusa, kao i uopće (mlade) istraživač(ic)e. Napisati dobar naučni rad tek je jedan korak – zahtjevan i važan korak koji podrazumijeva da autor/ica razumije problem i njegov kontekst, bude upoznat/a sa relevantnim radovima o sličnoj temi i bude u stanju da predloži rješenje problema...
Read More
COBISS+ informacijski  sistem  olakšava izradu  seminarskih,  diplomskih, magistarskih  i doktorskih radova jer nam dozvoljava, u par klikova, pregled dostupne literature kako u biblioteci našeg matičnog univerziteta, tako i u svim (visokoškolskim i univerzitetskim) bibliotekama u BiH, koje su članice COBISS-a. Porazgovarali smo s diplomiranom bibliotekarkom, Jasminkom Trešnjo, ljubaznom uposlenicom Univerzitetske biblioteke Univerziteta „Džemal Bijedić“ u...
Read More
Istražili smo i iz mnoštva različitih tehnika za povećanje produktivnosti odabrali 3 tehnike koje su provjereno efikasne i prikladne za potrebe doktoranata/ica ili uopće studenata/ica. 
Read More
U posljednjih šest godina uočena je iznimna, hvale vrijedna aktivnost i kontinuirano zalaganje Fondacije budućnosti Bosne i Hercegovine (BHFF) da unaprijedi liderske i stručne vještine više hiljada studenata i studentica u BiH, te da potpomogne njihovo umrežavanje kroz profesionalno usavršavanje, stručna mentorstva, prakse, konferencije, takmičenja i vrijedne nagrade. Drugim riječima, Fondaciju možemo nazvati značajnim inkubatorom...
Read More
O važnosti sna za naše zdravlje, ali i za ostvarivanje drugih zacrtanih (akademskih) ciljeva, govori dr. Josip Lesko, dr. med., voditelj Centra za medicinu spavanja u Mostaru.
Read More
Kako možemo optimizirati svoj radni prostor da podržava naše zdravlje i produktivnost? Praktične i jednostavne savjete podijelio je s nama diplomirani dizajner interijera, sa višegodišnjim iskustvom rada na Bliskom istoku, Zlatan Pejdah.
Read More
Kako učiniti rezultate svog naučnog rada vidljivijim i dostupnijim za korištenje i unapređenje (lokalne i globalne) zajednice, i ujedno doprinijeti čitanosti i citiranosti (odnosno povećanju h-indeksa)? Pročitajte u nastavku savjete univerzitetskih profesora te vrhunskih stručnjaka digitalnog marketinga.
Read More
Odgovor je zapravo jednostavan: eLibraryUSA! Jedan od izazova s kojima se doktoranti/ce u Bosni i Hercegovini susreću su poteškoće sa pronalaskom kredibilne, relevantne i ažurirane literature. (S jednakim problemom suočavaju se i doktori/ce nauka, profesori/ce i studenti/ce svih ciklusa studija.) Naime, svjetske digitalne baze podataka koje kriju mnoštvo kredibilnih naučnih radova često su komercijalne, tj....
Read More
Da li u užurbanom i stresnom periodu intenzivnog rada pred raznorazne rokove zanemarujete šta, kada i koliko jedete? Ne biste trebali – istraživanja pokazuju da ishrana utječe i na kognitivne vještine (npr. pažnja, pamćenje), što ima itekako značajan utjecaj na akademske rezultate. U ovom članku smo sabrali jednostavne nutricionističke smjernice fokusirane na doktorant(ic)e, ali i...
Read More