putdoktorantice@gmail.com

Fondacija budućnosti Bosne i Hercegovine (BHFF) kao podrška bh. studenti(ca)ma

U posljednjih šest godina uočena je iznimna, hvale vrijedna aktivnost i kontinuirano zalaganje Fondacije budućnosti Bosne i Hercegovine (BHFF) da unaprijedi liderske i stručne vještine više hiljada studenata i studentica u BiH, te da potpomogne njihovo umrežavanje kroz profesionalno usavršavanje, stručna mentorstva, prakse, konferencije, takmičenja i vrijedne nagrade. Drugim riječima, Fondaciju možemo nazvati značajnim inkubatorom i akceleratorom ljudskog potencijala, prevashodno u tehničkim i prirodnim naukama. Stoga smo sa osnivačem i direktorom Fondacije, dr. sc. Edhemom Eddijem Čustovićem, razgovarali o načinima na koje BHFF pruža podršku doktorantima i doktoranticama u Bosni i Hercegovini.

Najbolja trominutna prezentacija doktorske disertacije nagrađena sa 3000 EUR


“BH Futures Foundation nudi jedinstvenu priliku svim doktoranti(ca)ma u BIH kao i doktoranti(ca)ma bh. dijaspore da učestvuju u popularnom takmičenju „Trominutna disertacija“ (eng: 3 Minute Thesis). Glavni cilj 3MT takmičenja u BiH je stvaranje dugoročne veze i saradnje između mladih bh. istraživač(ic)a i onih koji se profesionalno bave različitim naučnim istraživanjima. Učesnici/e, u okviru takmičenja, kreiraju i dostavljaju organizatorima videozapis kojim predstavljaju svoju doktorsku disertaciju ili projekt široj publici u samo tri minute, čime neminovno značajno usavršavaju svoje komunikacijske, prezentacijske i liderske vještine, te grade svoju reputaciju kao mladi, progresivni i posvećeni (budući) naučnici/e u Bosni i Hercegovini. 

Po prvi put u BiH ovo je takmičenje organizovano krajem 2020. godine, i to za PhD student(ic)e koji studiraju u BiH kao i za studenti/ice iz bh. dijaspore, a organizovale su ga tri nevladine organizacije: Asocijacija za napredak nauke i tehnologije u BiH (ANNT), Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) i Fondacija budućnosti Bosne i Hercegovine (BHFF). Sredinom 2021. godine organizovano je 3MT takmičenje u istom formatu, ali za student(ic)e dodiplomskog i master studija. Tokom 3MT takmičenja imali smo preko 200 prijava bh. studenata i studentica iz različitih dijelova svijeta poput SAD-a, Australije, Kanade, Kine itd. Povrh toga, u takmičenju je učestvovalo preko 150 sudija bh. porijekla iz različitih zemalja svijeta.”, naglašava dr. sc. Edhem Eddie Čustović, osnivač i direktor BHFF Fondacije.

Naredno 3MT takmičenje za PhD, master i bachelor student(ic)e održat će se na proljeće 2022. godine, a sve informacije u vezi 3MT takmičenja i prijave bit će dostupne na web stranici: https://www.bhfuturesfoundation.org/3mt. U međuvremenu, na istom linku moguće je pogledati detalje sa prethodnih takmičenja, liste sudija kao i listu najbolje ocijenjenih prezentacija koje su osvojile vrijedne nagrade (u rasponu od 100 EUR do 3000 EUR). Povrh toga, na vrlo aktivnom YouTube kanalu BHFF nalaze se sve takmičarske video-prezentacije koje mogu poslužiti kao primjer dobre prakse i inspiracija za, nadamo se, vašu prijavu za naredno takmičenje.

U jednom od prethodnih tekstova na blogu Put doktorantice govorili smo o važnosti i načinima promocije naučnoistraživačkog rada (tekst je dostupan na ovom linku). Upravo je 3MT takmičenje jedan od sjajnih primjera promocije nauke i naučnoistraživačkog rada putem društvenih mreža u BiH, što možemo zaključiti i već po samom broju pregleda koje svaki od videozapisa sa takmičenja ima, a koji se broji u hiljadama.

Nagrada “Vera Šnajder” u iznosu od 5000 KM za učešće u međunarodnim konferencijama


Fondacija budućnosti Bosne i Hercegovine pokrenula je tokom 2021. godine i godišnjuNagradu Vera Šnajder koja će se dodijeljivati u obliku putne pomoći (do 5000 KM) izvrsnoj studentici prirodnih/tehničkih nauka u Bosni i Hercegovini (dodiplomski, magistarski ili doktorski studij).

Ova nagrada omogućava istraživači(ca)ma iz Bosne i Hercegovine, koji su na početku karijere, a koji – kao i Vera Šnajder – smatraju važnim vezu između vlastite potrage za znanjem i kolektivnog društvenog napretka, da prisustvuju i učestvuju na međunarodnoj konferenciji izvan BiH koja je relevantna za njihovo trenutno istraživanje. Uspješni kandidati/kadidatkinje će ili a) predstaviti svoje trenutno istraživanje (kao pozvani izlagači – usmena prezentacija ili poster prezentacija) na međunarodnoj konferenciji ili b) prisustvovati međunarodnoj konferenciji kao delegat s ciljem širenja stečenog znanja u Bosni i Hercegovini kroz uspješnu provedbu projekta ili programa.

Nagrada je inspirisana Verom Šnajder (“bosanskohercegovačkom Marie Curie”), prvom bh. naučnicom matematičarkom kojoj je za naučni uspjeh bila krucijalna stipendija i odlazak u inostranstvo (akademska mobilnost) na najsavremenije studije tog vremena (Francuska), a koja je po povratku u rodno Sarajevo, neumorno pomagala student(ic)e i savjetovala mlađe stručno osoblje Univerziteta u Sarajevu, s namjerom da se njihovo cjelokupno znanje i vještine dovedu do savršenstva.

BiH treba kvalitetnije naučnoistraživačke projekte i praktične obuke za dobivanje vrijednih NIR grantova


U razgovoru sa dr. sc. Čustovićem, dotakli smo se i prijedloga za unapređenje visokog obrazovanja u BiH, imajući na umu njegovu međunarodnu perspektivu i iskustvo studija i rada na univerzitetima u Australiji.
“Definitivno je potrebno da Bosna i Hercegovina počne odvajati veća ulaganja u kvalitetne naučno-istraživačke projekte. Također, potrebno je organizovati što više radionica gdje će se bh. profesori(ca)ma i kadru u bh. visokom obrazovanju dati praktične smjernice kako da apliciraju i dobiju vrijedne naučno-istraživačke grantove. Samo kroz kvalitetne naučno-istraživačke projekte i naučne radove objavljene u priznatim međunarodnim časopisima možemo izgraditi bolju reputaciju doktorskih studija u našoj zemlji.”, navodi dr. sc. Čustović.

“Također, moramo unaprijediti i učvrstiti odnose između bh. istraživač(ic)a i istrazivač(ic)a porijeklom iz BiH koji žive i djeluju u sredinama koje su mnogo naprednije u naučnom smislu. Na ovaj način možemo unijeti novo znanje, ostvariti kolaborativne odnose, te raditi na predlaganju i pisanju zajedničkih grantova i naučnih radova. Takva vrsta saradnje direktno utiče na razvoj istraživačkog ekosistema u BiH i omogućuje nabavku i opremanje najsavremenijih naučno-istraživačkih laboratorija.

Naravno, već uočavamo neke dobre inicijative koji određeni/e profesori/ce uspostavljaju na individualnom nivou, ali institucionalno ne vidimo dovoljno truda u tom smjeru. U pozitivnom bih svjetlu spomenuo BHAAAS Akademiju (Bosanskohercegovačko–američka akademija umjetnosti i nauke), koja još od 2007. godine organizira godišnju naučnu konferenciju i privlači veliki broj naših stručnjak(inj)a iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, pružajući brojne prilike za upoznavanje i ostvarivanje raznih vidova saradnje”, dodaje dr. sc. Čustović.


Poteškoće prilikom doktorskog studija: pritisak za povećanje publikacija, resursi, mentalna podrška i iskustva mentor(ic)a

“Moram priznati da nisam bio ni mentalno ni akademski spreman za izazov doktorskih studija. Koliko god da smo inteligentni i sposobni, doktorske studije predstavljaju poseban izazov. Postoje razlike u očekivanju tokom doktorskih studija na različitim institucijama. Na jakim univerzitetima traži se da kandidat/kinja publikuje jako mnogo radova tokom studija, što stvara ogroman pritisak. Pošto se univerziteti rangiraju na osnovu svog naučno-istraživačkog rada, taj pritisak se pretežno svali na leđa mladih doktoranata i doktorantica. Prošao sam slično iskustvo i tek sada, kada sam ja postao profesor i mentor, uviđam koliko znači mentalna podrška osobi tokom studija.” dijeli svoje iskustvo studiranja dr. Čustović, i dodaje:

“Glavna razlika između bilo koje vrste studija u BiH i u razvijenim zapadnim zemljama su resursi i iskustvo profesor(ic)a/mentor(ic)a koji su vam na raspolaganju. Pristup određenoj naučno-istraživačkoj opremi daje vam mogućnost da se bavite naukom kojom se može baviti samo mali broj ljudi. Automatski imate ogromnu prednost. Uloga supervizora doktorske disertacije je suštinski ključna, međutim sam doktoranti/ca ne bi trebao/la u potpunosti ovisiti o svom supervizoru/supervizorici.”

Savjet trenutnim i budućim doktoranti(ca)ma u BiH


“Vjera u sebe, svoj rad i trud! Nikada ne odustajati od svojih ciljeva!
Kada birate mentora/icu za doktorske studije, moje iskustvo govori da je jednako bitno izabrati osobu koja će vas noći i naučno savjetovati, ali i pružati mentalnu podršku tokom vašeg rada. Ja, nažalost, nisam imao takvu podršku, i u par navrata sam doživio sagorijevanje (“burn-out”). Ne smijete zaboraviti svoje mentalno zdravlje tokom studija!

Drugi savjet koji mogu dati, opet na osnovu vlastitog iskustva, je da nikada nije prerano početi ostvarivati veze sa drugim istraživačima i istraživačicama, kako unutar BiH tako i van nje. Doktorat je trening za istrazivača/icu, ne samo u smislu kako da se bavite istraživanjem već kako da pišete grantove, kako da uspostavljate internacionalne saradnje, kako da predstavljate naučnu tezu stručnjacima, ali i iskomunicirate je i široj javnosti. Mnogi ljudi zaboravljaju na ove bitne segmente.“

– dr. sc. Edhem Eddie Čustović

O dr. sc. Edhemu Eddiju Čustoviću

Edhem Eddie Čustović (rođen u Tuzli, 1984.) doktorirao je elektrotehniku na renomiranom La Trobe Univerzitetu u Melbournu (Australija), gdje i radi kao voditelj istraživačkog laboratorija pri Fakultetu za inženjerstvo i matematičke nauke. Preduzetnik je – suvlasnik nekoliko kompanija iz različitih oblasti. Posvećen je rješavanju kompleksnih problema koje zahtijevaju interdisciplinaran pristup – (ko)autor je nekoliko inovacija, a jedna od njih doprinijela je smanjenju stope smrtnosti australskih beba. Suosnivač je (skupa sa bratom Rešadom) i direktor kontinuirano rastuće Fondacije budućnosti BiH (BHFF), kroz koju neumorno pruža prilike za osnaživanje mladih ljudi u BiH koji se bave naukom, a prevashodno tehničkim i prirodnim naukama.

O BH Futures Foundation


Fondacija Budućnosti Bosne i Hercegovine (eng: BH Futures Foundation) je nevladina organizacija osnovana u decembru 2015. godine koja primarno djeluje na području Bosne i Hercegovine. Glavna misija Fondacije je stvaranje budućih bh. lidera i liderki kroz mogućnost boljeg obrazovanja, nauke i tehnologije. Fondacija također radi na povezivanju mladih bh. talenata, studenata/ica i srednjoškolaca/ki sa akademskom i poslovnom/preduzetničkom zajednicom u BH dijaspori. Stipendisti/ce i članovi/ice BH Futures Foundation imaju priliku za karijerno usavršavanje kroz BH Futures Leaders Summit, konferencije, volonterske prakse, projekte, webinare, projekte stručnog mentorstva i različite vrste online/live radionica. Svi navedeni resursi Fondacije dostupni su svim njenim članovima, ambasadori(ca)ma, stipendisti(ca)ma i alumni studenti(ca)ma. Svi zainteresovani – prevashodno studenti/ce tehničkih fakulteta, stručnjaci i stručnjakinje iz dijaspore, nevladine organizacije i obrazovne institucije – mogu se učlaniti i izraziti spremnost za saradnju putem linka.

***

VAŠ GLAS JE VAŽAN!

Ako ste doktorant/ica ili doktor/ica nauka, kristalno vam je jasno koliko finansijski, psihički i fizički zahtjevan može biti doktorski studij. Ukoliko ste stava da doktoranti/ce treba da se uzajamno pomažu, pozivamo vas da podijelite svoje utiske o studiju i praktična zapažanja i preporuke putem ankete: https://forms.gle/EbDVhSYQHWYc9NmPA

Anketu mogu popuniti trenutni doktoranti i doktorantice iz BiH bez obzira na to šta i gdje studiraju, kao i doktori/ce nauka bez obzira da li su studirali/e po predbolonjskom ili bolonjskom sistemu. Također, anketu mogu popuniti i osobe iz BiH koje studiraju ili su studirale izvan BiH.

Ukoliko ste doktori/ce nauka, pozivamo vas da uputite korisne savjete trenutnim i budućim doktorantima i doktoranticama iz Bosne i Hercegovine putem ankete: https://forms.gle/M7sqf9azXiVbJxgh6