putdoktorantice@gmail.com

Kako besplatno do JSTOR-a i mnoštva kredibilnih naučnih radova?

Odgovor je zapravo jednostavan: eLibraryUSA!

Jedan od izazova s kojima se doktoranti/ce u Bosni i Hercegovini susreću su poteškoće sa pronalaskom kredibilne, relevantne i ažurirane literature. (S jednakim problemom suočavaju se i doktori/ce nauka, profesori/ce i studenti/ce svih ciklusa studija.) Naime, svjetske digitalne baze podataka koje kriju mnoštvo kredibilnih naučnih radova često su komercijalne, tj. iziskuju da institucija ili istraživač/ica plati nejeftinu pretplatu (na mjesečnom ili godišnjem nivou, ili po odabranom članku) da bi se moglo pristupiti cjelovitim tekstovima. Nažalost, u BiH, često niti institucija niti istraživač/ica nema adekvatne finansijske uslove za takvu vrstu (kontinuiranog) ulaganja.

U ovom kontekstu, svih 10 Američkih kutaka u BiH možemo smatrati velikim prijateljima bh. doktoranata/doktorantica, profesori(ic)a, (mladih) naučnika/ca, te uopće studenata/studentica svih ciklusa studija, kao i svih onih zainteresovanih za cjeloživotno učenje i (ne)formalno lično usavršavanje.


Naime, svaki Američki kutak u BiH (Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Doboj, Bijeljina, Bihać, Brčko, Trebinje, Zenica) nudi, u okviru svojih prostorija, besplatan pristup eLibraryUSA digitalnoj biblioteci. Dovoljno je da posjetite Američki kutak – čije su usluge i resursi besplatni za korištenje za sve zainteresovane osobe – i zamolite za pristup eLibraryUSA na računarima Američkog kutka. (Imajući na umu trenutnu promjenjivost epidemioloških mjera, topla je preporuka prethodno kontaktirati ljubazno osoblje najbližeg vam Kutka putem emaila ili Facebook stranice i dogovoriti termin posjete.)

Bh. studenti/ce kroz eLibraryUSA imaju pristup naučnim radovima kao i američki studenti/ce

eLibraryUSA (eLU) je digitalna biblioteka sa čak devet komercijalnih elektronskih baza podataka, odnosno provjerenih izvora informacija iz SAD-a koje su dostupne bh. građanima/kama besplatno kroz Američke kutke, a zahvaljujući Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Na taj način, bh. studenti/ce praktično dobivaju pristup naučnim radovima kao i američki studenti/ce, s obzirom na to da se pristup ovim bazama, između ostalih, također nudi i na američkim univerzitetima. Baze uključuju doktorske disertacije, naučne časopise, knjige, filmove, magazine i novine, a proces njihovog pretraživanja je jednostavan kao i na Google pretraživaču. Većina ponuđenog sadržaja je na engleskom jeziku, iako postoji i dosta sadržaja na drugim jezicima. Prednost ove digitalne biblioteke je i kvalitet i kvantitet i kredibilnost, tj. tačnost i provjerenost informacija. Također, sadržaji u biblioteci redovno se ažuriraju i neprekidno uvećavaju, što znači da u njoj možete pronaći aktuelne radove o bilo kojoj temi koja vas zanima – za vašu doktorsku disertaciju, magistarski ili diplomski rad, seminarski rad, naučni članak ili prosto da utažite svoju zdravu znatiželju.

Od 9 dostupnih baza (PressReader i Flipster koje nude popularne novine, magazine i časopise, uključujući i National Geographic, Entrepreneur i Popular Science, BookFlix koja nudi priče, knjige i animacije za učenje engleskog jezika, Kanopy koja omogućava streaming mnoštva dokumentarnih filmova o savremenim temama, Gale In Context: Middle School koja sadrži preko 1000 časopisa za mlade 11-13 godina starosti, i Gale in Context: Opposing Viewpoints o kontroverznim temama i debatama), doktoranti(ca)ma i studenti(ca)ma su zasigurno najkorisnije i najzanimljivije “peer-reviewed” baze podataka JSTOR (sa fokusom na društvene nauke, ekonomiju i historiju) i Gale Academic OneFile  (koja “okuplja” 8000+ akademskih časopisa), te ProQuest Dissertations & Theses Global koja sadrži 1.5 milion doktorskih disertacija i magistarskih radova publikovanih na preko 700 univerziteta.

Američki kutak kao podrška doktoranti(ca)ma, istraživači(ca)ma i studenti(ca)ma

Drugim riječima, u udobnosti najbližeg vam Američkog kutka, u 2-3 klika možete doći do ogromnog broja kredibilnih, najnovijih radova usko usmjerenih na temu koju istražujete, a potom sačuvati sažetak i/ili puni tekst članka (ili više desetina članaka) u pdf formatu  na svoj USB stick ili email i naknadno, u kući ili kancelariji čitati i pripremati svoj naredni istraživački rad. Ušteda novca i vremena su nemjerljive, ali će i to biti sporedno u poređenju sa zadovoljstvom i ponosom kada se uoči vidno poboljšanje kvaliteta vašeg rada, a zahvaljujući bogatoj bibliografiji koju ste pribavili i na osnovu koje ste pisali svoj rad.

Konačno, nije naodmet spomenuti: Američki kutak u vašem gradu, povrh pristupa nepreglednoj biblioteci eLibraryUSA može biti podrška i na druge načine – u pravilu je to ugodan, moderan i inspirativan prostor, biblioteka (1000+ knjiga na engleskom jeziku + nekoliko Kindle e-čitača koji dozvoljavaju čitanje mnoštva e-knjiga), omladinski edukativni centar koji je opremljen savremenom tehnologijom i predstavlja tačku kulturnog kontakta između SAD i BiH. Stoga, itekako vrijedi posjetiti vama najbliži Kutak, upoznati iznimno ljubazno i stručno osoblje Kutka i porazgovarati o opcijama podrške koje se nude za mlade istraživač(ic)e, doktorant(ic)e i uopće studenti/ce.

Na web stranici Ambasade SAD-a u BiH moguće je pronaći pregled kontakt detalja Američkih kutaka u BiH, a svaki Kutak ima zasebnu aktivnu Facebook stranicu koja, povrh emaila i telefona, služi za komunikaciju sa posjetitelji(ca)ma.

Ukoliko ste zainteresovani za eLibraryUSA orijentacijske sesije i online radionice programa “Study Corner” koje implementira Američki kutak Mostar, molimo da unesete svoj email u formular, kako biste putem emaila bili obaviješteni o predstojećim događajima.

***
Ako ste doktorant/ica ili doktor/ica nauka, kristalno vam je jasno koliko finansijski, psihički i fizički zahtjevan može biti doktorski studij. Ukoliko ste stava da doktoranti/ce treba da se uzajamno pomažu, pozivamo vas da podijelite svoje utiske o studiju i praktična zapažanja i preporuke putem anketehttps://forms.gle/EbDVhSYQHWYc9NmPA

Anketu mogu popuniti trenutni doktoranti i doktorantice iz BiH bez obzira na to šta i gdje studiraju, kao i doktori/ce nauka bez obzira da li su studirali/e po predbolonjskom ili bolonjskom sistemu. Također, anketu mogu popuniti i osobe iz BiH koje studiraju ili su studirale izvan BiH

Ukoliko ste doktori/ce nauka, pozivamo vas da uputite korisne savjete trenutnim i budućim doktorantima i doktoranticama iz Bosne i Hercegovine putem ankete: https://forms.gle/M7sqf9azXiVbJxgh6