putdoktorantice@gmail.com

Tag

digital library
Odgovor je zapravo jednostavan: eLibraryUSA! Jedan od izazova s kojima se doktoranti/ce u Bosni i Hercegovini susreću su poteškoće sa pronalaskom kredibilne, relevantne i ažurirane literature. (S jednakim problemom suočavaju se i doktori/ce nauka, profesori/ce i studenti/ce svih ciklusa studija.) Naime, svjetske digitalne baze podataka koje kriju mnoštvo kredibilnih naučnih radova često su komercijalne, tj....
Read More