putdoktorantice@gmail.com

Tag

društvene nauke
Kako učiniti rezultate svog naučnog rada vidljivijim i dostupnijim za korištenje i unapređenje (lokalne i globalne) zajednice, i ujedno doprinijeti čitanosti i citiranosti (odnosno povećanju h-indeksa)? Pročitajte u nastavku savjete univerzitetskih profesora te vrhunskih stručnjaka digitalnog marketinga.
Read More
Pročitajte detalje o podršci koju InQuire istraživački inkubator i CREDI Centar mogu ponuditi studenti(ca)ma poslijediplomskih studija u BiH.
Read More