putdoktorantice@gmail.com

Tag

news
Odgovor je zapravo jednostavan: eLibraryUSA! Jedan od izazova s kojima se doktoranti/ce u Bosni i Hercegovini susreću su poteškoće sa pronalaskom kredibilne, relevantne i ažurirane literature. (S jednakim problemom suočavaju se i doktori/ce nauka, profesori/ce i studenti/ce svih ciklusa studija.) Naime, svjetske digitalne baze podataka koje kriju mnoštvo kredibilnih naučnih radova često su komercijalne, tj....
Read More
Ako ste doktorant/ica ili doktor/ica nauka, kristalno vam je jasno koliko finansijski, psihički i fizički zahtjevan može biti doktorski studij. Ukoliko ste stava da doktoranti/ce treba da se uzajamno pomažu, pozivam vas da podijelite svoje utiske o studiju i praktična zapažanja i preporuke putem ankete: https://forms.gle/EbDVhSYQHWYc9NmPA Anketu mogu popuniti trenutni doktoranti i doktorantice iz BiH bez...
Read More
SOS za doktoranti/ce je jednostavna online oglasna ploča (Padlet ploča) koja ima za cilj potaknuti interaktivnost i akademsku solidarnost kroz olakšanu i pregledniju razmjenu korisnih, aktuelnih informacija i svevremenskih savjeta.  Okvirne teme koje su postavljene na ploči su:  IZVORI I UPRAVLJANJE FINANSIJAMA; GRANTOVI, STIPENDIJE, POSLOVIBAZE PODATAKA I IZVORI LITERATUREČASOPISI I NAUČNE KONFERENCIJEUPRAVLJANJE VREMENOMODRŽAVANJE MOTIVACIJEZDRAVLJE I...
Read More
Prisjetite se svoga doktorskog studija – da li ste imali poteškoća sa pronalaskom izvora za finansiranje i upravljanjem finansijama, pristupom bazama podataka i relevantnim izvorima literature, pronalaskom adekvatnih naučnih konferencija i časopisa, ili poteškoća pri pisanju naučnih radova i doktorske disertacije, pri upravljanju vremenom i balansiranju između poslovnih, privatnih i studentskih obaveza, te poteškoća sa...
Read More