putdoktorantice@gmail.com

Projekat

O projektu

Blog "Put doktorantice"

Put doktorantice“ je blog koji serijom medijskih sadržaja tokom 2021. godine ima za cilj približiti (ne)prilike s kojima se susreću doktoranti i doktorantice u Bosni i Hercegovini, i time doprinijeti popularizaciji nauke i naučnog usavršavanja, te istaknuti značaj izvrsnosti mladog kadra za napredak bosanskohercegovačkog društva.

Imajući na umu da trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji web portal koji bi služio kao informativni i resursni centar za podršku doktoranti(ca)ma svih univerziteta u BiH i zainteresovanu javnost, autorica se nada da će web blog „Put doktorantice“ popločati put do stvaranja upravo jednog takvog zvaničnog, sveobuhvatnog web portala u budućnosti.

Blog “Put doktorantice” podržao je USAID-ov Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD).

Disclaimer:
“Ovaj medijski sadržaj je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost autorice i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.”

O autorici bloga:
Inga Kotlo je viša asistentica na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru i program koordinatorica u Američkom kutku Mostar.
Diplomirala je bosanski jezik i književnost i engleski jezik i književnost na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, magistrirala ljudska prava i demokratiju JIE (Evropski regionalni master program Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji), te magistrirala engleski jezik – prevodilački smjer na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru. Trenutno pohađa doktorski studij lingvistike (anglistika) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.