putdoktorantice@gmail.com

MI ZA NAS: Oglasna ploča – SOS za doktoranti/ce

SOS za doktoranti/ce je jednostavna online oglasna ploča (Padlet ploča) koja ima za cilj potaknuti interaktivnost i akademsku solidarnost kroz olakšanu i pregledniju razmjenu korisnih, aktuelnih informacija i svevremenskih savjeta. 

Okvirne teme koje su postavljene na ploči su: 

  • IZVORI I UPRAVLJANJE FINANSIJAMA; GRANTOVI, STIPENDIJE, POSLOVI
  • BAZE PODATAKA I IZVORI LITERATURE
  • ČASOPISI I NAUČNE KONFERENCIJE
  • UPRAVLJANJE VREMENOM
  • ODRŽAVANJE MOTIVACIJE
  • ZDRAVLJE I WELL-BEING 
  • RAZNO

Svako ko ima konstruktivan doprinos, iz vlastitog iskustva, pozvan/a je da ga podijeli u komentarima na ploči. Za objavu komentara nije potrebna nikakva registracija – dovoljno je da kliknete na + ispod relevantne kolone i počnete tipkati. Moguće je dodati i fotografije, videozapise, linkove. Ljubazno vas molimo da na kraju komentara dodate svoje ime (po vlastitom izboru – i prezime).  


Drugim riječima, pozvani su trenutni doktoranti i doktorantice iz BiH bez obzira na to šta i gdje studiraju, kao i doktori/ce nauka bez obzira da li su studirali/e po predbolonjskom ili bolonjskom sistemu, kao i osobe iz BiH koje studiraju ili su studirale izvan BiH da podijele svoja praktična zapažanja, preporuke i iskustva sa doktorskog studija. Također, dobrodošle su informacije od predstavnika/ca institucija, organizacija ili kompanija koje objavljuju pozive za grantove, stipendije, naučne konferencije i sl., tj. sve ono što može biti od direktne koristi doktoranti(ca)ma u BiH.

Dodatna praktična prednost ploče je da je svako može spasiti u formi PDF, Excel ili PNG (nakon klika na tri tačke “…” gore desno, odaberite opciju “Export” u padajućem meniju” i odaberite u kojoj formi želite spasiti ploču na svoj kompjuter), da mu/joj posluži kao podsjetnik, orijentacija, plan…

*SOS je međunarodni signal opasnosti koji neko plovilo ili letjelica u nevolji radiotelegrafski šalju Morseovom abecedom. Svakako, u našem kontekstu nevolja je nešto drugačija: imajući na umu zahtjevnost (finansijsku, psihičku i fizičku) doktorskog studija, većina doktoranata/ica nađe se u neprilici u nekom momentu tokom studija. Stoga, ova jednostavna ploča ima za cilj da – zahvaljujući zalaganjima pojedinaca/ki iz reda bh akademske zajednice i veoma jednostavnoj i preglednoj razmjeni konkretnih informacija – posluži kao poziv za pomoć i alat za informisanje o načinima prevazilaženja neprilika ili pronalaženja dobrih prilika.