putdoktorantice@gmail.com

MI O NAMA – ZA NAS I ONE ŠTO DOLAZE: Poziv na razmjenu utisaka i preporuka kroz online anketu


Prisjetite se svoga doktorskog studija – da li ste imali poteškoća sa pronalaskom izvora za finansiranje i upravljanjem finansijama, pristupom bazama podataka i relevantnim izvorima literature, pronalaskom adekvatnih naučnih konferencija i časopisa, ili poteškoća pri pisanju naučnih radova i doktorske disertacije, pri upravljanju vremenom i balansiranju između poslovnih, privatnih i studentskih obaveza, te poteškoća sa održavanjem motivacije i optimalnog zdravstvenog stanja, ili možda i nekih drugih poteškoća…?

Jasno je, doktorski studij može biti veoma finansijski, psihički i fizički zahtjevan. Ukoliko ste stava da doktoranti/ce treba da se uzajamno pomažu, pozivam vas da odvojite 10-tak minuta vašeg vremena i podijelite svoje utiske i (ne)prilike s kojima ste se susretali/e tokom studija, kao i praktična zapažanja i preporuke putem online ankete: https://forms.gle/EbDVhSYQHWYc9NmPA

Anketu mogu popuniti trenutni doktoranti i doktorantice iz BiH bez obzira na to šta i gdje studiraju, kao i doktori/ce nauka bez obzira da li su studirali/e po predbolonjskom ili bolonjskom sistemu. Također, anketu mogu popuniti i osobe iz BiH koje studiraju ili su studirale izvan BiH.

Rezultati ove ankete poslužit će kao podloga za pisanje serije informativnih članaka koji će tokom 2021. godine biti objavljivani na blogu Put doktorantice (www.putdoktorantice.com; Facebook i LinkedIn: Put doktorantice).

Obavezna su pitanja označena sa *. Svakako, poželjno je sabrati što je moguće više utisaka od što je moguće više osoba, jer će takva razmjena iskustava pomoći kreiranje sveobuhvatnije slike doktorantskih (ne)prilika, a samim tim iznjedriti i korisnije tekstove.

Također, ukoliko ste doktori/ce nauka, pozivamo vas da – iz perspektive osobe koja je uspješno prošla kroz taj sveobuhvatni proces – uputite korisne savjete trenutnim i budućim doktorantima i doktoranticama iz Bosne i Hercegovine putem ankete: https://forms.gle/M7sqf9azXiVbJxgh6

Prisjetite se svoga doktorskog studija i podijelite s nama svoje iskustvo. Progovorimo o nama – za dobrobit nas i onih što dolaze.