putdoktorantice@gmail.com

Ja sam doktorantica… i želim da se doktoranti/ce uzajamno pomažu. A vi?

Ako ste doktorant/ica ili doktor/ica nauka, kristalno vam je jasno koliko finansijski, psihički i fizički zahtjevan može biti doktorski studij. Ukoliko ste stava da doktoranti/ce treba da se uzajamno pomažu, pozivam vas da podijelite svoje utiske o studiju i praktična zapažanja i preporuke putem anketehttps://forms.gle/EbDVhSYQHWYc9NmPA

Anketu mogu popuniti trenutni doktoranti i doktorantice iz BiH bez obzira na to šta i gdje studiraju, kao i doktori/ce nauka bez obzira da li su studirali/e po predbolonjskom ili bolonjskom sistemu. Također, anketu mogu popuniti i osobe iz BiH koje studiraju ili su studirale izvan BiH

Ja sam doktorantica, od ove akademske godine. Vrtlogu radnih i privatnih obaveza, u jeku COVID-19 pandemije, odlučila sam dodati novi izazov… Zagrizla sam svoj dosad najveći akademski zalogaj i upisala doktorski studij iz lingvistike.

Ali, ovo neće biti tekst o meni – ovim kratkim uvodom želim da predstavim šta je i zašto je nastala ideja o “Putu doktorantice”. (Svaka sličnost sa izrazom “put pacijenta” je namjerna.)

„Put doktorantice“ je blog kojim se, kroz seriju medijskih članaka, želi govoriti o (ne)prilikama s kojima se susreću doktoranti i doktorantice u Bosni i Hercegovini. Odgovor na pitanje “zašto?” sadržan je već u naslovu: “… želim da se doktoranti/ce uzajamno pomažu”, i želim da dam makar simbolični doprinos promociji visokog obrazovanja, a prevashodno doktorskih studija u BiH.

Stoga, ukoliko ste doktorant/ica ili razmišljate da to postanete, ili ste već postali/e doktor/ica nauka, ili vas jednostavno zanima visoko obrazovanje i naučno usavršavanje u BiH, pozivam vas da pratite Facebook i LinkedIn stranicu Put doktorantice, te web stranicu www.putdoktorantice.com

U narednim mjesecima, do konca 2021. godine, plan je da se na ovim adresama nađu praktične i korisne informacije za doktorski studij i uopće naučnoistraživački rad, mišljenja i utisci kako doktoranata i doktorantica, tako i mentora i mentorica, ali i drugih relevantnih aktera u polju visokog obrazovanja u BiH. 

Uplovivši u III ciklus studija, shvatih iz prve ruke da postoji mnogo “boljki” sa kojima se većina, ako ne i svi/e doktoranti/ce, suočavaju. Neke od tih neprilika mogle bi biti umanjene ili čak eliminisane, a neke prilike bolje iskorištene, zahvaljujući blagovremenom savjetu, uputi, razmjeni utisaka i iskustava. 

Uprkos tome, trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji sveobuhvatni informativni i resursni web portal za doktorske studije na nivou BiH, kakvi se mogu naći u brojnim zapadnim zemljama. Stoga, ovaj je blog zamišljen kao mnogo skromnija preteča jednog takvog PhD portala koji bi bio od koristi svim doktoranti(ca)ma u BiH bez obzira na kojem univerzitetu studiraju. 

Moguće je da su ciljevi iza ovog bloga preambiciozni, ali potajno se nadam da će relevantne vladajuće strukture prepoznati važnost i ovakvog vida podrške visokom obrazovanju u BiH, te da će od 2022. godine zaživjeti jedan zvanični web portal koji će biti prva stanica za informisanje i motivisanje mladih za poslijediplomske studije i promociju bosanskohercegovačkog društva kao društva znanja.

Zajednica koja to nije / zajednica bez veze

Sudeći po statistikama Agencije za statistiku BiH, u akademskoj godini 2019./2020. na doktorske studije upisano je nešto iznad 1000 osoba, a titulu doktora/ice nauka dobilo je 166 osoba. Povrh toga, u 2019./2020. godini zabilježeno je 3.388 magistara/magistrica nauka, od kojih će se određeni procenat odlučiti za nastavak naučnog usavršavanja, odnosno za upis na doktorske studije. Nije naodmet spomenuti i da je magistarski/master studij upisalo više od 12.000 osoba prethodne akademske godine. Dakle, nije to zanemariv broj i mogla bi to biti veoma produktivna zajednica, zajednica koja bi mogla konkretnije doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama, samo kad bi ta skupina individua imala priliku da stupi u (in)direktni kontakt, učvrsti veze i zaista oformi zajednicu u pravom smislu te riječi.

Stoga, ovaj blog je pokušaj okupljanja što je moguće većeg broja doktoranata i doktorantica, doktora i doktorica, magistara i magistrica – makar u virtualnom svijetu, na društvenim mrežama.

Dakle, ovim vam tekstom želim dobrodošlicu u neformalnu, ali konstruktivnu zajednicu koju ćete upravo vi i stvoriti – za sebe, za nas, i za one što dolaze.

Nadam se da će svakome od nas put doktoranta ili put doktorantice biti manje trnovit zahvaljujući predstojećoj razmjeni informacija i iskustava.

Inga Kotlo, doktorantica 

*Jezična napomena: Kao zagovornica rodne ravnopravnosti u jeziku, dosljedno koristim naporedne oblike ženskog i muškog roda imenica u tekstovima, jer želim da čitatelji/ce znaju da se tekstovi podjednako odnose i na doktorante i na doktorantice. Imam želju da obuhvatim i uključim svakoga, i to činim i eksplicitno kroz jezik. 

U samom nazivu bloga koristim oblik ženskog roda jer ja, kao autorica, jesam – doktorantica. 

Blog “Put doktorantice” podržao je USAID-ov Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD).

Disclaimer: “Ovaj medijski sadržaj je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost autorice i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.”

“This media product is made possible by the generous support of the American people through the US Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.”